Wednesday, March 25, 2009

Yo te amo con todo mi corazon

Maabot…

Matataram ko saimo an pagkamoot

Sa taramong Espanyol, Intsik, Pranses…

Garo sinda manlaen-laen na burak,

May parong an lambang saro

Na maaapod ninda na sainda,

Arog man kaan an saimong gayon,

Manlaen-laen na ugma an pigtatao sako.

 

Pwedeng may magtaram na dai na man kaipuhan

Ta sararo man sana an ibig sabihon,

An sakuyang simbag sainda,

“Ano an magiginibo nin sarong romantiko?”

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing