Sunday, March 22, 2009

Pauli

Pauli,

Nagkakawat sa isip an mga pandok kan mga naghahalat,

Pighahatod nin dalan na an pangaran sarong hapot,

Pigkakaputan ko an mga imahe ninda pati an mga boses sagkod kaya,

Ta dai ko aram kun kumpleto pa sinda paguli ko

O makumpleto pa sinda,

Dai ko aram.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing