Friday, March 6, 2009

ta, dai ta aram

Tuldukan ta an bangui ki pangadyi,

Bako sa rason

Na an aldaw dai ta na mahiling,

Pwedeng inuton ta an hadok sa labi,

Pwede man na sa hudyan an kugos,

Dai ta lang paglingawan

Na an parahabas ki ugma

Baka mag-abot atyan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing