Wednesday, March 25, 2009

baka buda gatas

Manlaen-laen na keso,

Yogurt,

Hali sa gatas

Na pag pigsalakan nin mga gulay buda prutas,

Manlaen-laen na namit nin langitnon

An dudutdot sa dila na dai

Magpapakaturog saimo pag ika nasobrahan…

 

Kun nata kaipuhan pa na gadanon an pinaghalian

Nin bulawang puting protina

Na satong pigdulok kan an mga utong nin satong ina

Saday, pagal o daing nektar na itatao sa sato.

 

Panduwang ina ta an mga baka,

An mga baka na awot sana an mawot tanganing magpadagos sa pagpadaba,

An mga berde an ina nin protina,

Baad, gapo na an puso kan kadaklan…

Kun madadangog ta sana an mga hibi ninda  

Pag pigbagsakan nin gapo an saindang mga payo,

Pag piglalaslas an saindang mga liog,

Sisay an muyang makahiling na piggagadan an sadiring ina?

 

Masiramon an corned beef,

An bacon, koscher,

Ta igwang dugo,

Igwang askad,

Pero mas masiram an ice cream,

An cottage cheese lalo na pag pigpalaman sa tinustang tinapay

Sa aga mantang nagluluwag ki pamahaw

Mantang pighahalat magmata an mga padaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing