Sunday, March 22, 2009

Paros akong malayog

Paros akong malayog sa mga harayong lugar

Na muyang dumanon,

Sa mga libreng oras na minsan sana mag-abot.

 

An panahon nin sarong aki nawalat na sa nakaagi,

Kaiba an bisikleta na ngunyan patos na nin takla,

Sa mga libreng oras na minsan sana mag-abot

Paros akong malayog sa palibot nin aki

Mantang nagbibisekleta sa mga maiwas na dalan,

An oras dai nagtataram nin lipot buda gutom.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing