Wednesday, March 18, 2009

Tanganing an Buhay Masabutan

Pigluwayan ko an sakong paglakaw,

Pigluwayan ko an sakong paghangos...

Nasabutan ko kun nata an tawo nagagadan,

Mas namatean an ugma pag igwang bagong aking namundag,

Pasil na sana an pagkapot sa kulog

Nin lawas buda emosyon,

Dai na ako basta namomoot

Pero ako pirming namomoot

Sa mga tawo, hayop,

Sa tinampo kun sain nagpahingalo na

An mga naghihidaling bitis,

Sa mga bitoon, bulan, aldaw

Buda sa mga bagay na makanos.

 

Pigpabayaan ko na sana

Na mag-agi an panahon,

Dai ko na man kaipuhang makipaginutan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing