Thursday, March 26, 2009

Pag pagal na ako

Pag pagal na ako,

Buda paghali an simbag,

Paduman sa mga dahon na alang sa dalan

Na nagdukot na sa puso nin daga,

Pag buyong na ako sa hadok nin paros

Buda habo ko na magbuhat,

Maiisip ko na may mga rekwerdos pa ako

Na pwedeng kaputan,

Pagkamoot na itinao sako na daing paghagad,

Nin sakuyang agom buda aki, mga magurang, mga kabarkada,

Igwang lang garong panahon na namamatean ta an dipisil,

Mga panahong dai ta na kayang magdangog sa uran,

Maghiling sa bintana,

Mag-solo…

 

Kun magiging maugma kuta ako kun an iisipon ko ako sana,

Pero habo ko kamong mahiling na nagtatangad sa tagiti,

Sa dumog na mga burak,

Haruyuon kamo sa mga harani,

Habo kong mamatean nindo an namamatean ko,

 

Maabot man garo an panahon nin kusog,

Pangadyi garo an simbag

Pag an kalag pagal na sa mga hapot…

 

Sa mga awot na dinuduman ko,

Sa mga limpoy,

Sa diklom,

Maugma kuta kun maghilingan kita giraray

Na igwa akong bulan sa labi.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing