Monday, March 23, 2009

Dila

Kaipuhang mamidbidan nin dila an Rosemary,

An Basil, Hing, Nutmeg, Ghee,

Dai pupuwedeng pirmi na sanang bawang, sibulyas, luya,

An pigsasalak sa uram,

Ta makapanluya man ki buot kun pirmi na sana

Dai man ibig sabihon na dai mo na padaba an Pilipinas

Kun sa pangudtuhan daing adobo, kare-kare o kaya menudo.

 

An dila pwedeng matamuyaw

Na an saiyang pagpadaba dai totoo,

Pero an dila arog man nin puso,

Muyang manamitan an ugma...

An yaman nin kinaban nasa daga,

Sa daga na pig-alayan nin dugo

Sa manlaen-laen na panahon,

Dugo na ina nin mga pisog

Na nagbunga nin manlaen-laen na namit

Na nagtatao sato nin ugma.

 

An dipisil sana pag an dila nagmuwestra na nin saiyang muya,

Pag siya na an hadi sa bilog mong lawas,

Pag siya dai na makontrol,

Pag an tulak minahibi na sa pagkabusog, 

pero an dila habo magpondo,


Iyo an dipisil,

Pwede kang makulugan nin saimong dila,

Arog kan pag an saimong pigtataram maharang,

Pag nakulugan makakan na naman,

Ugaring kaipuhan an isira masiram.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing