Wednesday, March 11, 2009

An Balangibog

Tawan mo ako ki ladawan mo ngunyan,

Su kaiba mo su bago mo,

Dai mo ako problemahon

Ta paagi ko ini

Tanganing ipaaram sa kinaban

Na an luho nin sakuyang puso,

Nabulong na nin panahon.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing