Friday, March 20, 2009

Baka Igwa akong Simbag

Pasil sana kun muya mo akong kulugan…

Maghali ka na daing paisi

Tanganing an paghahalat ko sa mga dampog pirming uran,

An hamot nin burak, korona nin gadan,

An higdaan sa bangui, ataul,

Mga bitoon mga pasang bubog na sa sakuyang puso minatusok,

Pagkaaga, malakaw sa tinampo na daing siertong dudumanan.

 

Pasil man sanang gibuhon,

Sarong bagay sana padaba,

Taramon mo sako saimong mga hapot

Bago ka magluwas nin pinto.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing