Monday, March 30, 2009

Pigsurat ko ini kan dagit ako, pigsurat ko ini kan dagit ako...

Kun masiblagan kita,

Malilingawan ko an pandok mo, pwede,

An mga dagat na luha nin bulan buda

An mga bitoon na namumundo pag ako minahibi,

Sinda an matatada,

An mga anino nin mga dahon sa tigbabayong hapon,

Muya kong magdalagan sainda

Pag maiisip ko an pagkamoot,

Dai na an saimong lalawgon sakuyang payo,

Dai na an saimong tingog na kaito

Nadadangog ko sa paros buda

Sa tanog kan makina kan mga awto sa bangui,

An saimong hamot

Pabango na sana arog kan nababakal sa tindahan,

Pigpadaba taka,

Pero siguro arog talaga kayan,

Kaya igwang dagat,

Kaya igwang daramlagon.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing