Wednesday, March 4, 2009

Igwang mga Aldaw

Igwang mga aldaw,

Garo daing parong an mga burak.

Muya ko na mahiling an mga bayong,

Hababa an layog,

Nakikihuron sa gabos na hinangos.

 

May mga aga

Pirit an buhat sa higdaan,

Sa higod tuninong an paros,

Mahigop ki mainit na gatas,

Madangog ki hururon ki mga gurang,

Mahiling sa panganuron,

Sa sakuyang labi maluwas an sarong kansyon,

Hali sa suanoy na panahon.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing