Tuesday, March 31, 2009

Dai ko na kaipuhan kan simbag

Sa edad na 28,

Bisto ko na an gabos na mamunduong dalan,

An gabos na pig-agihan kan mga sinayumahan,

An higod nin kulog,

Kamidmid ko na an mga dumog na sikad-sikad na nagkakaturog sa uran

Sa kalsadang salming kan kamunduan kan kinaban,

An mga burak na alang na pirming piglilingawan,

An mga naghihibi sa parke, buda an mga naglalakaw na solo-solo,

Pamilya ko sinda sa harayo,

Su mga mamunduong rawitdawit,

Sinda an sakong tingog,

An mga manrarawitdawit na may duwang pandok, na garo Gemini,

An kulog na namamate nin namoot

Salog sinda kun sain ako nagkarigos,

An tarom nin mg bitoon dawa sinda sagrado…

 

Ano pa an kaipuhan kong maaraman

Sa edad na beinte otso

Bago ako maligis nin raot na paros,

O sa pangiturugan, puso ko kaunon kan minoot?

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing