Friday, March 27, 2009

Kun mahali ka

Kun mahali ka,

Pwede bang dapat nag-uuran,

Kun pwede, kaipuhan bangui?

 

Halaba an biyahe pa Legazpi haling Tabaco,

Dai na kita hahatudon sa lunadan,

Dai na kita hahadukan,

Daing kugos…

 

Kun magparumdom an dumog sa bintana nin bus,

An lipot nin paros na nagkukugos saimong liog,

Sa paglayog nin saimong buhok

An paglakaw nin sakuyang mga muro

Sa mga linya saimong lawas,

Maghibi ka kun kaipuhan,

Magtindog ka buda magbaba kun kaipuhan,

Dai ka masupog magdalagan

Sa pag-uli sakuyang daghan,

Pag-abot mo,

Madadangog mo an kansyon nin bistado mong bayong,

Paas,

Hararom an hangos,

Pero igwa pang kusog maski an kasagkuran nin paghahalat

Dai niya aram kun nuarin.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing