Thursday, March 5, 2009

an tada -- rekwerdos

Hain na an mga taon nin kulintas na Santan

Na pigsulot mo sakong liog kan sakong pagpiyong?

An mga habulan ta mantang an suha na hapon mapagal…

Ah, mantang nakatukaw kita sa dumog na awot,

Sa saimong pagmuwestra ki mga panganuron na korteng burak,

Napahiling ako sa lalawgon mo na salming

Nin sanribong pag-laom.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing