Wednesday, March 11, 2009

Siguro,

Pighihiling man ninda kita ngunyan,

Sindang mga nakaistar sa mga harayuong bitoon…

 

…An mga dumog na awot satuyang lubot…

Ngarangak nin paros…

Ah, muya kong maukudan na magpadaba

Maski nasa harayo,

Arog nin mga bitoon…

Arog kaito,

satong pag-uli,

Nawalat an mga estrella na nagpapadaba sa bangui.

 

Sa tunay,

Maski ngunyan,

Maski solo-solo ako sa bangui,

Sakong pagtangad,

Namamatean ko an sakong mga kairibanan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing