Thursday, August 6, 2009

Manungod sa Pagkamoot

Piggibo an tubig

Ta an halunan burak

Na nangangaipuhan ki uran,

An ngimot na garo dai nahadukan

Nagkakaigwang mga kalot

Kun sain igwang may mga saday na linog,

 

An sakuyang puso

Dagang mara

Na nangaipuhan ki dumog,

Pagkamoot na hinangos,

Sarong aldaw nakua…

Sa daplos buda sa kikig

Nagkaigwang kataning, kadukot,

Alagad an pusong dagang dumog

Mas pasil na nagkaigwang luho.

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing