Tuesday, March 3, 2009

Dispinsari

“Dispinsari, kun habo ko pa mag-laog...

 

Hilinga an mga bayong

Satuyang higod,

Matea an ugma ninda sa pagkakan ki tadang sira

Kan satong mga ayam…

…nabanggihan sinda,

Garo dalugdog nin puso

Nin saindang mga padaba

Sakong nadadangog.

 

An gira kan aldaw;

An pigwalat niya na parong sa daga,

Makabasog sa mga masupugunong hapot…

Saiyang paghali, ah…

 

…Digdi muna ako

Kakahuruna an diklom,

Baka lamang sakuyang paglaog,

An naghahalat na pamanggihan, sakuyang manamitan”.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing