Saturday, March 21, 2009

Kapag…

An boulevard sa Legazpi,

Isipon mo an saiyang pagpadaba sa bangui,

An saiyang pagtatao nin harong sa mga pusong dai nakauli,

Mga pusong habo maglunad,

Mga pusong naghahanap ki bagong istaran,

Duman… duman kita naghilingan,

Alas 10 ng gabi,

26 Hunyo 2006,

Ako an pigpaduman nin langitnon tanganing makatuparan mo,

Sa bangui na an lipot minatagos sa asul mong jacket,

Sa puso mo na dai mo man taramon aram kong luho.

 

Siguro nangiturugan an mga bus 

tanganing magkaibahan kitang maglunad ki Exclesis,

Paduman sa Tahao Road sa Central City, pa CEAC,

Kun sain inot kitang nagkaibahan sa bangui,

Sa bangui na habo kong ika dutduton

Nin sakong mga pigkukurab na muro,

An sakong puso na dai makaturog,

An pagmata nin daliwawa, pighalat na may pagkamoot.

 

Ah, an mainit na tubig sa aga na pigilusyonan tang kape,

An mga ngirit, karaw buda hururon

Na dadarahon mo ako sa Taysan,

Kun sain napakagayon nin pagsulnop ni aldaw,

Kan pighatod mo ako sa FIlcab lunad ni Excelsis,

Aram ko makakadiyan ako sa indo.

 

Kun may mga panahon ngunyan na malabog an lambang saro sa paghiling,

Nata dai ta isipon an mga nakaagi,

An mga lakaw pa Albay haling B.U,

An mga biyahe pa Sorsogon,

An mga kansyong nabuo satong mga kwarto,

An mga pangako na aram ko muya tang tupadon,

Isipon ta si Krishna...

Kun muya mo na, na taramon an habo,

Isipon mo an inot na linya sa rawitdawit na ini.

 

* Exclesis -- Pangaran ki Motor

*B.U -- Bicol University

* CEAC -- Private engineering company

* Taysan -- Sarong baranggay sa Siyudad nin Legazpi

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing