Sunday, September 11, 2011

Buhay may Pamilya 2011


Duwang kape sana sa sarong aldaw
Sarong basong gatas sarong aldaw,
One cup rice sa ugto, pamangihan,
Kun makaong instant pansit canton,
Gibuhon nang kumpletong isira;
Kaagan ki gulay buda spices,
Sarong patos ki tasty bread
Pang duwa o tulong aldaw,
Makatipid,
Maniwang man ki diit,
Ah,
Ini an buhay may pamilya,
Kun manluya sa bangui
Pwede man na duwang basong gatas
Pagkaaga buda duwang platong maluto sa pamahaw,
Minsan pwede man na may serbesa,
Alagad mas maray kun hali sa kainuman. 

Septyembre 11 rawitdawit

Naaalang solong pulang Shanghai Lady,
3pm sa higod,
hababa an anino kan aki kong
nagdudurudalagan sa higod,
nuarin daw mabuskad an Rosal?
naghihidaw ako sa mga kalibangbang,
luto na daa an hotcake sabi ni agom,
su aki ko,
nagdadalagan kaiba an ayam
parani sakuya,
an hinghing kan paros
sabay sa mga siwik kan aki ko,
sabay man sa pag-apod gilayon ni agom. 

Thursday, September 8, 2011

Isip ko Ukay Sarong Banguing Matanga

Ma Red Horse o dai?
Habo kong mag sounds
baad maghali an pirot,
3 weeks daing yosi,
naka 3 tasa na akong kape.

Turog na sinda,
an beerhouse mata pa.

Silensiyo sa banyo…
may Redtube,
crackers buda Von Trier,
Lucky Me instant pansit canton,
Pdf Bukowski sa pda phone,
O, paturugon mo ako gilayon Hank.

3am,
mata pa an Mamay’s…
Redtube,
Instant pansit canton,
Crackers, Antichrist, Charlotte Gainsbourg,
Diputa,
Good night,
May trabaho pa atyan.

Monday, August 29, 2011

Sa Pagmawot


Labi kan pigpadaba kong mga babayi
Sakuyang natanaan,
pigduduman ko sa pangiturugan,
pigduduman ko sa pagreparo
ta masiram.

May mga namit pulutan,
may mga hadok na minataram
na an gabos
may kasagkuran.

May panahon na ako an inot na nagdoot,
minsan kugos ninda paros na nagaabot,
pigpabayai ko sana
ta kamurawayan.

An katalingkasan minabulanos mantang naggugurang;
mas mahamis an hadok buda kapot
mantang nagmamawot.

Friday, August 5, 2011

Saturday, July 9, 2011

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing