Wednesday, March 4, 2009

Sa Bagong Kabisto

Namatean ko

Kan nagsabatan an satong mga mata

Sa sarong okasyon –

Nahiling mo ako…

Nahiling man kita,

Naghuron na kita bago mag-abrasan.

 

Makaugmahon

Na igwa kaining mga bagay,

Ah, kun pupuwede sana

Na dai kita mag-iwal.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing