Tuesday, March 3, 2009

Pigtao sato ni Gugurang an Bangui

Garo nakahiling sato gabos ki mga bitoon,

Nainspirar garo sinda

Ta nakayanan ta su lipot

Nin baybay digdi sa Tulong Gapo.

 

Garo kita an may kagsadiri nin bangui...

Daing kusog an matanga

Tanganing pugulon kita,

Ngunyan pa,

Ngunyang nakua ta na an simbag

Satong pangadyi.


*Tulong Gapo -- Sarong resort sa Bacon, Sorsogon

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing