Wednesday, March 4, 2009

Krishna Chentamine

Mantang naggugurang ka aki ko,

Parani an sakong lawas sa pinaghaliang daga,

Dai ta aram,

Baka dai mo na ako maabutan

Pag ika nagkaisip na,

Puwede man na ika an inot na mawara,

Bulalangaw sanang nag-agi,

Nagtaong kagayunan tapos mahali,

Dakul an posibilidad,

Puwede man na kaming magurang mo

Magsiblagan…

Amay na magadan…

 

Krishna,

Kun mainot kami,

Isipa sana an pangaran mo,

Wara na nin mas mahamis

Sa regalo ko na iyan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing