Saturday, March 28, 2009

Paglakaw sa bangui

May mga babaying aninipot na nagrani

Sa liwanag hali sa dakulaong barko,

Sa pagbaba nin mga maskuladong marino,

Nanggasod an dagat,

Piglunod an mga pidaso nin sakuyang puso sa iramom.


Maugma na may mga aki na nagkakawat sa harani

Pag nagsuko na an sakuyang mga bitis na maglakaw sa bangui,

Kun mapagal na an paros sa paghuyop sa pier...

Hahalaton ko an paghali nin mga tawo

Sagkod su mga anino dai na naghuhururon.

 

Pagpauli sa sentro,

Habo kong mapauntok sa plaza

kun sain an aso na hali sa nagkakalayong mga muro

Nin mga aki,

Nagpapalabog sa mga bitoon na bantay kuta

Saindang mga naghahadit na mga harong.

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing