Thursday, March 12, 2009

pag ika pirutunon

Grabe,

Pag ika pirutunon,

Garo ka pigkukulugan

Saimong paghibi,

Lambang sarong ugat sakong lawas, nagigimata,

Garo maputok sakong mga mata sa pagpugol

Nin dumog na muyang magsabog.

 

Hahanapon,

Hahanapon an muya mong aling,

Mabuhat ako maski habo na nin sakong lawas...

Makanta nin mga imno

Para saimo kerubin, 

Tanganing magkaturog ka,

Tanganing magmara man an nagtitios na salog.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing