Saturday, March 21, 2009

An Pinakamasiram na Namit

An saimong Mushroom Chicken Curry

Na igwang patatas, tokwa buda gatas

Na nagparani sako sa terminong gluton,

An lugaw mo na may dakulon na bawang, sibulyas buda

May Prawn Crackers sa ibabaw na masiramon pag naglulumoy,

Maugma an satong dila buda puso

mantang pigdadangog ta an tagiti sa atop,

An adobo mong Pininyahang Magic Meat,

Na nagangaipuhan ki kape, tsaa o Sprite pagkatapos

Tanganing makapahingalo an tulak sa nag-aging gera nin siram,

An Vegie Spaghetti mo na kuha an namit

Nin pasta na may karne,

Pero mas masiram an daplos mo mantang nagluluto ka,

An saimong kurab mantang an kutsara nagbibiyahe sakuyang ngimot,

An saimong silensyo pagkatapos nin sakong pagnguya,

An liwanag satuyang mata sa paghiling ko saimo.

 

Ahh, pigsunod mo garo an taramon nin mga gurang

Na an sakong tulak an agihan sakong puso,

Pero nakaduman ka na padaba

Bago mo piggiris an mga bawang buda sibulyas,

Nagsasaud ka pa sana,

Yaon ka na digdi.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing