Wednesday, March 18, 2009

Pagtubod

Sinalidahan na nin mga bitoon an aldaw,

Hain ka na?

 

Kun sa pagsangli giraray nin langitnon,

Alagad dai ka pa nag-uli,

 

…Kaipuhan kong mahiling taka,

Kaya dai man ako mauli…

Ta daing proteksyon na kayang itao an harong

Sa sadistang pungaw

Na luway-luway akong piggagadan.

 

Aram ta,

Mahirilingan kita sa sarong lugar

Na bisto ta.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing