Tuesday, March 17, 2009

igwang nagadan mantang harayo ako…

Bus,

Sa bintana,

Halabang dalan,

Daing bago…

An mga naagihang anino

Hali sa mga dahon

Na an liwanag sabog…

An dagat sa harayo,

An lipot nin paros

Na nakakatulok,

An estrangherong kataning,

Mga harong nin kamunduan,

An mga tawo sa ibaba na an mga mata malumlom…

 

Ah, habo kong isipon…

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing