Sunday, March 15, 2009

Nuarin kaya kita Mahilingan?

Magpahiling ka tulos

Ta dipisil masabatan an kaskas nin sakong puso

Pag an kapot mo nagdalagan na sako.

Pero… pero,

Dai ka nguna magpahiling

Maski duwa, tulong aldaw

Ta muya ko

An pagsakat, pagbaba… pagsakat

Nin sakong puso sa alunan,

Pagbaba duman sa…

An pagtindog nin mga barbon sa bilog kong lawas;

Garo sinda mga soldados na dai makahalat sa maabot na gera,

…An paglapot nin liwoy,

Pagsirip nin dumog.

 

Muya ko man na kaputan ka,

Mag-utik

Na dai ko namamate

An saimong pangimigkimig.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing