Friday, March 6, 2009

maski sarong bangui...

Sa hiling mo,

Kaipuhan pa ba na haputon

Kun na-miss taka,

Dipisil ba na mamalisyahan

An mga gira nin dagat

Sa irarom nin sakong mata?

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing