Saturday, March 7, 2009

Introspeksyon

28…

Pirang bulan na sana, 29,

…pag naggugurang palan,

Mas pasil na an maghampang

Sa siguradong pag-abot nin hilang.

 

An paghampang sa salming

Na ataul an nahihiling,

An hamot nin tigbabayong hapon

Na magurang nin burak nin kagadanan,

maluwag na sa sakuyang buot an gabos.


Ah, namamatean ko garo ini

Ta igwa na naman akong nawalat 

na kagayunan sa kinaban,

Sa hiling hiling ko…

 

Kun pupuwede sana

Na dai na ako mamundag giraray…

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing