Thursday, March 19, 2009

Despidida

Sige,

Magparabuyong kita

Ta sa aga an serbesa

Sierto na magiging kape, tsaa,

Ta an harong nangangaipuhan ki ugma.

Para saimo an tagay na ini, bulan,

Para saindo mga bitoon…

Salamat ta inibahan nindo ako

Sakong despedida…

 

An pagpapadaba an lyabe sa ugma,

Arog ito nin pagtatao mo nin namit sa mga gulayon,

Kan pagpapahiling mo nin dalan sa mga libong, sa mga nawawara.

 

Habo ko na maglakaw

Sa dalan nin kimig-kimig,

Sa aga na an bagong aga,

An puon nin simbag sa pangadyi

Nin sakong mga padaba.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing