Thursday, January 21, 2010

Meditasyon Pagkamata

Kape,

asukar,

creamer,

sa tahaw nin ipo-ipo

sarong bayong

luminayog.

Wednesday, January 6, 2010

Pirmi, may nagsosolong uminom

Pirmi, may nagsosolong uminom,

Sa mga lugar na aram ta

Alagad dai ta na pigduduman,

 

Mamamalisyahan na sana

Na kabisto idtong nag-iinom sa diklom,

Mamamate na sana

Na muya mong magrani

Ta nagpamate an haldat

Na namandong sa magkapirang bangui.

 

Kun mabuyong an pagkamoot, pabayai sana,

Kun sa pagkabuyong matataram

An gabos na kamunduan sa bangui.

 

 

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing