Wednesday, March 25, 2009

Kape

Padabang kape,

Garo harani na an hudyan kan satong pagibahan,

Ta an saimong pait nagpapahahalaba kan bangui,

Arog ngunyan kun nuarin ko kaipuhang mangaturog,

Tindugon an sakong mga barahibo buda mga ugat, 

Pirit na pigaabot an langit,

Mawot kong maglakaw sa matanga

Kun sain an pauli sarong hapot

Na an simbag makangirabo.

 

Garo ka droga,

Nabutasan ko na an puro nin yosi,

Nabugtak ko na an serbesa sa dumog na mesa,

Pero ika, kinaipuhan taka pagkatapos magkakan,

Pag igwang iniisip na mga harayo,

Pag piguutikan ko an sadiri ko na kaipuhan taka

Tanganing magrani an mga metapora.

Ika an bisyong nawalat, 

Huna ko ngani kasal na ako saimo.


Dai na man ako ma-tsaa,

Tibaad…

Inda ko sana kun mapadakul sa pamanggihan,

Kun makaskas na an dalagan nin sakong puso,

Pag muya kong maging nikotina sa pagkakusog

Tanganing mahaman an mga problema.

 

Kape, pinadaba taka,

Dai ko man pigtataram na pigsasayuma na taka,

Mabakal pa man ako sa tindahan,

Pwedeng decaffeinated,

Reserba,

Tanganing igwang kaiba sa mga panahong

Habo kong lingawon an kulog sa pagdalagan sa ulunan, 

Habo kong halaton na sana an daliwawa,

Habo kong halaton na sana an paglaom na daing ginigibong solusyon.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing