Thursday, March 19, 2009

Lugad

Pangiturugan na namundag sa anino nin sarong puno
Sa tigbabayong hapon,
Halawig an dalan sa harong…

Namit an alsom nin aldaw na suha
Na nagbababa, 
Nagtataram:
Paaram mga padaba,
Igwang panahon na makaluya mamoot.

An mga bayong sa rambong nin mga sangang pig-aabot an langitnon igwang kansyon,
Saindang mga nota arog nin paros, matarom sa daghan:
Magayunon kun sa bangui ako magadan,
Muya ko man na misteryo an sakong pagpaaram.

Sa awot naghigda nagkaturog,
Sakong pangadyi sa pagpiyong:
Pagkamoot dai na nguna,
Sagkod an sakong puso dai pa daramlagon.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing