Tuesday, April 14, 2009

Padaba mare... ta sakuyang ikagagadan

Sa mga aldaw

Na pighahalat nin sakuyang mga mata an diklom,

Tanganing duman magdalagan,

Tanganing makipaghilingan sa pangiturugan,

Na nagbubukod sakuya maski sain ako magduman,


Padaba, 

Baka an paros magbara sakuyang halunan,

Kaya mare, 

Taningon ako,

Kahurunon an paglanyag nin sakuyang daghan,

Paghurunan ta an pait,

Bago maghali an namit nin satuyang pamanggi.

 

Dipisil palayugon an ngirit na may magabat na pakpak,

Dipisil gibuhong higdaan an satuyang mga daghan na nagaarik-arik,

Daing maginibo an lipot tanganing kita magkasararo.


Dipisil...

Pero mas dipisil magkaturog

Na may pusong daing maginibo, 

Nagkikiwang-kiwang.


Kaya padaba, mare,

Paghurunan ta an mga nakaagi,

Paghurunan ta an gabos,

Kun dai mo pa kayang magtaram,

Kugusi ako,

Maluwas na sana an mga tataramon,

An pag-sabot. 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing