Thursday, April 16, 2009

Sindang sakuyang pamilya pag bangui

An bulan may kabanga,

Naparong ko an kagadanan sa pulang laad,

Habo kong marunot an puso nin sakuyang agom

Kaya nag-uli ako hali sa matanga,

Pighali nin sakuyang paghadit an sakuyang pagkabuyong 

Ta nasuysoy ko an nagbabayleng dalan.


Pag-abot,

Turog an gabos,

Estatwa ako sa kusina, 

Naghahalat na an pirot giraray mag-abot...


Nagdalagan an sarong kino sa may lababo,

Sarong ipis naglayog, 

Tumimak sa takop nin kaldero nin maluto sa mesa,

Nakatukaw ako,

Naghahalat...

May butiki sa kisame,

Naghuhuron an mga lamok,

Pighihiling ko sana sinda,

Pigdadangog,

Sindang sakuyang pamilya pag bangui.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing