Thursday, April 2, 2009

Muklat, nangiturog

Pigbabasa ko si Federico Garcia Lorca,

Kan pigbadil ako ni Giovhanii Buen sa payo,

Sinda Richard D. Madrilejos, Julius Bariso pighihibian an

Naglakop kong alimantak sa pulang salog,

Pigkukuhanan ni Jaime Jesus Borlagdan nin litrato

An sakuyang pandok na dai na mabibisto, ni siisay man,

Nag-abot si Jacquiline Guarin na naghapot kay Jaime Jesus

Na an pangaran Salvador Neruda,

An hapot: Anong nangyari Salvador?

An simbag nin gabos: Wara lang.

 

Si Jun Lim naglalakaw, solo-solo, parani

Nagngirit si Giovhanii Buen, garo ayam.

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing