Monday, April 13, 2009

Gabat

Naggagabat an mundo pag naggugurang,

Mabuti matibay an reda nin sikad-sikad na sakuyang piglunadan,

Ta mababatak an daga

Sa gabat nin pigdadara,

 

An rebolusyon nin reda,

Tanog nin sakuyang puso,

Garo orasan,

Pig-aapod an rumirom na parani.

 

Pagduman sa sarong kaaldawan

Pigpalipot nin ice cream an sakuyang pusong patente,

Sa huna ko naka-eskapo na ako sa mundo

Kan dai ako nagtugot sa Matador,

Sa huna ko…

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing