Wednesday, April 29, 2009

Para sa mga tanga

Dakula an sakuyang dagit

Sa saday nindong lawas

Kan nagtugdok kamo

Nin mga pulang bulkan na nagkakalayo

Sa kublit nin nagkakaturog

Na umboy na kan naghibi

Nasulo an sakuyang daghan sa dagit,

Muya ko kamong buhusan ki gasolina,

Muya ko kamong durugon saro-saro,

Ah kun dai sana nindo aram an saindong piggigibo.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing