Sunday, April 12, 2009

Radyo sa bangui

Romantiko an magdangog sa radyo

Mantang solamente sa kwartong may mesang dumog,

Tipsy sa nagkapirang basyong pig-ibahan an sakuyang luho,

 

Igwang mga pocahontas sa may pier,

Igwa pang mga serbesang naghahalat sa may Tanglaw, sa may Lady Ann,

Igwa man akong mga Dylan, Pink Floyd, Marley, Beatles,

Alagad mas muya kong magdangog sa satellite nin radyo

Ta masiram pag dai ko aram an masunod na kanta,

Dai ko bisto an ala-una ki aga,

Lalo na an alas-dos buda masunod pa,

Baad may madangog na kanta hali sa inagihan nin puso.

 

May nagdadangog ki radyo sa mga tsipipay na hotel

Kun sain nagpaparahalat magpundo an uran,

May mga nagdadangog sa radyo mantang piggigibo an siram

Tanganing dai mamalisyahan an mga maluya nindang linog buda mga hinghing.

 

Radyo sa bangui na nagbabareta ki mga ginadan sa siyudad,

Ki ending sa PBA, ki mga bagong tsismis sa buhay ninda Piolo buda John Lloyd,

Radyo sa bangui na nagtataram ki mga bagong lista sa tubig nin gobyerno,

Radyo sa bangui na nagkakanta manungod sa naghaling agom ni Lolo,

Radyo sa bangui na kaiba mantang an pirot magkatok.

 

Igwa mang mga dai makasurat kun daing musika,

Na kaipuhan an radyo tanganing mag-abot an musa,

Igwang mas muya na igwang D.J,

Igwang mas muya an FM, su iba AM,

 

Manlaen-laen na rason, manlaen-laen na ugma,

Sakuya, importante an musika sa buhay;

Garo ito asin sa isira,

Radyo sa bangui pag nagsawa na sa sakuyang mga MP3s,

Radyo sa bangui na inspirasyon sa sarong naghangos na rawitdawit.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing