Thursday, April 2, 2009

Paghahalat

Banguing daing nag-aabot na bisita

Sa mesa, pagal na

An pluma buda papel

Sa paghahalat,

 

Nagbuhat...

may tingog an bintana na dai pwedeng dai dangugon,

Arog kan kansyon kan mga banguing pighahalat ko an sakuyang kabanga…

 

Sa pagtangad,

Pigsuratan ako nin mga bitoon:

An gayon nin daliwawa

Para sana sa mga may pusong

kayang kaputan an saindang hinangos sa bangui.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing