Tuesday, April 7, 2009

Para ki Krishna

Ahh, an mga aldaw, 

Kun sain kaipuhan pang maghiling ki telebisyon sa ibang harong

Na pasali man sana tanganing mahiling an mga kakawat

Bago mag-uli sa kwartong marumirom 

Kun sain mga pandok sa lanob buda kisame an pwedeng makahuron,

 

Sa bintana kun sain nagdadalagan pa an ibang mga aki

Kaiba nin mga ayam nin bangui sagkod matanga,

Duman masirip kun sain nagdadalagan an hamot nin awot sa harayuong dinuman

Pag pigdadagitan nin mga gurang,

 

Ahh, Krishna sakuyang aki, kaya muya kong magkatugang ka,

Tibaad agihan mo man an kalayo pag nagdakula kang solo, arog ko.

 

Garo mapapasa an tinampong salming sa pig-iisip kong ini,

Ahh, tanganing maging sarong maray na magurang

Paglakaw man palan sa kalayo,

Aagihan ko gabos na may sulo, tanok

Tanganing maski kita sanang duwa,

Buda sa pag-abot na gira mo na sana sa dugi an saimong mahiling,

Aram mo may nagbubuhat saimo.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing