Sunday, April 12, 2009

Mga burak sa mga harong na pawid

An mga harong na may mesang dai napapahiran ki mantika

Buda mga platong dai nabubugtakan ki karne,

Saindang daga igwa sindang Rosal, Rosas, Santan, Kampanilyang Dilaw,

Oro-alas Kwarto, Balbas pusa, Sampaguita,

Idto su saindang kayamanan; an kayamanan ki kinaban,

 

Dai mo matataram na mas maugma ka sainda kun mahalnason an saimong mesa

Ta pigkakakan mo an mga orig, mga manok, an mga baka,

Igwa ka man na mga burak saimong higod pero dai mo matataram na mas magayon an saimong mga orkids,

An saimong mga Daisies, dai mo matataram na mas mahamot

Ta dai mo garo kaya mag-istar sainda, maghangos saindang paros, maghampang saindang mesa,

 

Hilingon sinda sa harayo, itdo an saimong magiginibo,

Nangangarap ka na kuta kaya mong lakawon an mga aldaw saindang sapatos,

Na kaya mong kahurunon an aldaw, an bangui,

Na mabubuhay ka maski sain ka man mapaduman.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing