Saturday, April 4, 2009

Habo kong magtaram

Pwede man garo na ngirit na sana an magkahuron

Sa mga makakasarabatan ko sa dalan

Sa tigbabayong hapon kun sain

Pigguguyod ako nin bulawang pagal

Paduman sa dagat, an saiyang paniya,

Duman ko giraray nahihiling an sakuyang sadiri,

Sa dumog na salming.

 

Sana dai ninda isumpa

An sakuyang pagiging silensyo

Ta barado an sakuyang halunan ki mga hapot

Sa mga panahong dai ko bistado an sakuyang sadiri.

 

Habo kong magtaram maski maghapot sinda kun pasain ako,

Pwede na garong simbag an hararom na hinangos...

Dai makahalat an naghihidali kong mga bitis

Na luway-luway

Mahali

Sagkod dai na ninda ako mahiling…

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing