Saturday, April 25, 2009

Pag dakul an sakuyang pigkakan

Pag dakul an sakuyang pigkakan,

Mamunduhon ako,

Kaipuhan kayang may piggigibo ako,

Ta pag nagpahingalo ako,

An sakuyang puso buda isip,

Sige an dalagan,

Garo sinda mga makina

Na igwang burabod nin gasolina,

Dai sinda mapondo,

Ta aram ninda na pag sinda nagpondo,

Mabubutasan sinda sa sarong luho.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing