Thursday, April 30, 2009

Dawa sarong bulan na akong dai nagluluwas ki chi

May mga bangui,

Pag nahihiling ko an bilog na bulan,

Garo mauran ki daplos,

Dawa maparos.

 

Tawo sana,

Taramon na may lugad,

Tawo sana,

Na nadadaog nin sibulyas, bawang

Na nag-aagos

Sakuyang nagsusubong dugo,

Naggigibong hukol,

Piglalamos sakuyang katanosan.

 

Tawo sana

Na pigwawalat nin kusog

Pag napaparong an hamot

Na naggagadan ki kalag.

 

Tawo sana,

Iyo,

Nagkakarigos na ako sa lugad

Sa paotro-otrong taramon. 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing