Saturday, April 18, 2009

Pwedeng sarong aldaw

Pwedeng sarong aldaw,

Magrebelde an sakuyang isip,

Gadanon kaini an sakuyang puso,

Sa dagit tumimak…

 

An sakuyang mga kamot, pula, malansa,

Dugo an kolor nin kurab nin tigbabayong hapon

Na naghahapot kun nata dai ko nakontrol an sakuyang alimantak...

Garo may piggigibong pelikula, pighihiling ako nin mga tawo,

Mantang pigbubutong nin mga pulis paduman saindang awto,

Pwede.

 

Sarong aldaw pwedeng

Dai na ako magsurat ki rawitdawit,

Magpapabakal na sana ako ki badil arog ni Rimbaud...

Maduman man ako sa Juarez, Mexico,

Peregrinasyon sa mga banal na herenggilya,

Ibabalangibog na sana an pag-uli nin sakuyang lawas.

 

Pwedeng tatuan ko ki biyoleta

An abaga buda daghan nin sakuyang agom

Na pigpangako ko sa langit na ikagagadan ko kun sakuyang gigibuhon,


Pwedeng pagkamata an sakuyang dila, tulak, bulsa,

An mga inot kong iisipon,

Pwedeng dai na akong ibang kabisto maliban sa sadiri ko.

 

Sarong aldaw pwede man

Na magpakalbo ako,

Mag-istar sa bulod,

Suysuyon an dalan ni Samuel,

Buligon an mga pigdara ni Kristo,

Pwede.

 

2 comments:

T A B A K N O N said...

when u r carrying smthing above ur shoulder
its not buhaton. d term shud b BULIGON.
which indicates dat u wud carry it from one place 2 another.
but i like d content. it has shadows of
death.

rawitdawit said...

sir, thank you very much. comment also on my other posts. miss you!

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing