Friday, April 17, 2009

Parumdom nin Uran

Dai na man akong ibang aram gibuhon pag nag-uran

Kun ako solo,

 

An lakawon an pigwalat nin langit na salming nin kalag,

An hilingon an mga mata nin mga makakasarabatan

Na garo paghiling ko an sakuyang mga nakapaipling mga taramon,

An hilingon an laog nin mga tintadong bintana

Nin mga sasakyan na luway-luway man an dalagan,

 

Naghaharok ako ki kusog sa paglakaw,

Naghahanap ki simbag sa mga tukawang winalat,

Sa mga napauntok sa mga mapagpadabang atop,

Sa mga mag-ilusyon na tunay na nagpapadaba sa uran,

 

Matukaw na sana ako pag napagal,

Duman kun sain madadangog ko an gabos,

Importante sakuya an mga panahon na ini,

An distansiya bulong sa puso,

Distansiya sa palibot, sa gabos na namamate,

 

Ika man padaba,

Kaipuhan mo ini,

Kaipuhan man ini nin satuyang mga padangat,

Bulong ini sa gabos,

Sa gabos na nagtutubod na an oras,

Na an gabos pagsadiri ta.

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing