Monday, April 6, 2009

sa maarabot na panahon

Pwedeng

Yaon pa an mga bitoon,

An dagat

Pag naggurang ako,

Dai ko sana aram kun yaon ka pa,

Kaiba sa pagmata, mahilot sakuyang rayuma,

Madala ki mainit na gatas sa higdaan

Kun ako an mas maluya,

Pwedeng nag-agom na man si Krishna

Kun may tugang siyang pangarap na babayi,

Pwedeng pigkua na man siya satuya,

 

Kun ika… kun ika an magimata na solo

Na pigsususog nin lipot,

Balua na maglakaw sagkod kaya paduman sa dagat saimong laog,

Magduman ka sa pisikal na dagat kun kaya,

Balua na kuguson an gabos na matitipok mo na silensiyo,

Duman daing kulog an saimo makakarani.

 

Pagkamoot man sana an muya ko na yaon 

Sa maarabot na panahon,

Maski sisay satuya an mawalat,

Kun yaon an pagkamoot

Ugma mamamatean ta sa gabos.

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing